S príchodom prvých teplých dní sa prebúdza príroda a s ňou aj väčšina živočíchov prečkávajúcich zimu v úkrytoch. Patria k nim aj obojživelníky. Ich prvá cesta zo zimoviska smeruje k vode, kde nakladú vajíčka – základ budúcej generácie. Počas svojej púte na mnohých miestach prechádzajú cez cesty, kde ich každoročne uhynú tisíce.

Ropucha bradavičnatá v amplexe

Ochranári z Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove pravidelne na jar budujú pozdĺž kritických úsekov migračné zábrany. Na ochranu obojživelníkov sa v trasách ich ťahu inštalujú každú jar pol metra vysoké plastové fólie, ktoré žaby zastavia a tie sa následne vyzbierajú a prenesú na druhú stranu cesty. Zábrany sa osádzajú ručne – vykopaním pozdĺžnej ryhy popri ceste, natiahnutím fólie,  jej uchytením drevenými kolmi a následným prihrnutím jej spodnej časti tak, aby ju žaby nepodliezli. V týchto dňoch už prebehla inštalácia zábran  v Uzovskom Šalgove, Bardejove  a pri VN Sigord v Kokošovciach.  Ochranári spolu s dobrovoľníkmi denne navštevujú lokality a žabky prenášajú cez cestu.  Obojživelníky začínajú migrovať, ak  priemerné teploty v noci sú nad 6°C a  ťah  výrazne zvýši aj daždivé počasie Ako prvé sa presúvajú k vodných plochám  skokany. Najčastejšími migrujúcimi obojživelníkmi končiacimi pod kolesami áut je ropucha bradavičnatá, ktorej spoločenská hodnota je 230 eur.  

A prečo je dôležité obojživelníky chrániť? Obojživelníky sú dôležitou skupinou živočíchov, pretože sú významnou súčasťou potravinového reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami sú potravou mnohých vtákov i cicavcov. Ich vyhynutie by mohlo spôsobiť nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť – biodiverzitu.

Apelujeme preto na všetkých vodičov, aby na spomínaných úsekoch zvýšili ostražitosť a boli ohľaduplní k žabkám ale aj dobrovoľníkom, ktorí ich zachraňujú.