Zapojte sa do 23. ročníka Ekovýchovného programu BOCIAN

Zapojte sa do 23. ročníka Ekovýchovného programu BOCIAN

OTVORENIE 23. ROČNÍKA EKOVÝCHOVNÉHO PROGRAMU BOCIAN

S príchodom prvých jarných dní a príletom bocianov zo svojich zimovísk na Slovensko, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyhlasuje otvorenie celoslovenského EKOVÝCHOVNÉHO PROGRAMU BOCIAN. Tento rok pôjde už o 23. ročník tohto výnimočného monitorovacieho programu založenom na princípoch občianskej vedy, pričom zapojení účastníci  tohtoročného programu sa zároveň stávajú aj súčasťou 8. medzinárodného sčítania bocianov.  

Cieľom programu je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Spoznajú tak etológiu bociana, zdokonalia si ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získavanie údajov o stave populácie bociana bieleho.
ŠOP SR zastrešuje program Bocian na Slovensku prostredníctvom regionálnych koordinátorov z chránených území v spolupráci s národnými parkami, ako aj Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOP Bocian), ako aj za podpory organizácie SOS/BirdLife Slovensko.

Bocian biely je vďaka svojmu nenápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode. Život bociana je fascinujúcim príbehom. Zapojte sa aj vy a sledujte prostredníctvom tohto programu jedno z viac ako 1400 bocianích hniezd na Slovensku. Buďte súčasťou príbehu.

HLAVNÁ AKTIVITA
Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (Ciconia ciconia) 
 
KTO? 
Program je otvorený pre širokú verejnosť. Žiaci či študenti sa môžu zapojiť prostredníctvom svojich učiteľov, alebo aj individuálne. Pozorovateľom môže byť jeden žiak alebo kolektív žiakov (študentov).
V prípade, že jedno hniezdo budete pozorovať ako kolektív, určí sa vedúci tímu pozorovateľov, ktorý bude zapisovať do karty hniezda údaje na základe pozorovaní od celého kolektívu. Kolektív zašle za jedno hniezdo len jednu spoločnú hniezdnu kartu. V poznámke sa uvedie menný zoznam pozorovateľov.
AKO SA ZAPOJIŤ?
Staňte sa bádateľmi a pozorovateľmi, všímajte si všetky maličkosti, ktoré súvisia so životom bocianov.
Hniezdo môžete pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Pozorujte priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si zaznamenávajte významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.
  • Do hniezdnej karty stručne zapisujte tie najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde.
  • Môžete si ľubovoľne viesť aj podrobnejšie denné záznamy [pozri príklad J. Chytilová 2020 pdf]. Súčasťou vašej elektronickej zásielky môžu byť okrem hniezdnej karty aj podrobnejšie denné záznamy jednotlivých pozorovaní či pozorovateľov.
  • Ku hniezdnej karte môžete taktiež priložiť fotky alebovideá.

Čistú ako aj vzorovú hniezdnu kartu a príklad denného záznamu si môžete stiahnuť v materiáloch na stiahnutie (na konci).

Pred zapojením sa do sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho na Slovensku využite Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych (nájdete v prílohách), ktorý obsahuje odporúčania a metodické rady k pozorovaniu bocianov.
DO KEDY?
Vyplnené hniezdne karty zašlite elektronicky do 30. septembra 2024 svojím regionálnym koordinátorom, ktorých kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu.
Ekovýchovný program BOCIAN trvá od 10. apríla až do 30. septembra 2024, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat a odletu bocianov na zimoviská.
OCENENIE

Vami zaslané informácie v hniezdnej karte budú vyhodnotené a zverejnené na stránkach:

Zo zapojených pozorovateľov oceníme v novembri 2024 samostatne individuálnych súťažiacich ako aj kolektívy. Všetci ocenení získajú od ŠOP SR ako aj zapojených organizácií hodnotné vecné ceny a diplom.

Regionálni koordinátori programu Bocian:
Adresár regionálnych koordinátorov Štátnej ochrany prírody SR:


Adresár regionálnych koordinátorov Národných parkov Slovenska:

V prípade, že neviete, kam máte svoje pozorovania či akékoľvek otázky zasielať, obráťte sa na Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR.

Účasťou v programe súhlasíte so spracovaním osobných údajov [pozri pdf]
 
Materiály na stiahnutie:
Vyhodnotenie prechádzajúceho ročníka v roku 2023 nájdete na tomto linku

Plagát  k Ekovýchovnému programu BOCIAN si stiahnete tu.

Pozvite do pozorovania bocianích hniezd aj svojich známych. Vyveste ho na Vašu školu alebo obecný úrad. Tešíme sa na vaše pozorovania a prajeme veľa zážitkov s bocianmi.