Pohorie Čergov nepatrí medzi najnavštevovanejšie pohoria u nás, ale určite má čo ponúknuť každému návštevníkovi. Čergov predstavuje samostatnú jednotku v oblasti Východných Beskýd, kde vystupuje ako najmasívnejší horský celok. Čergov je flyšovým pohorím vnútorného flyša, tiahne sa v smere SZ – JV v dĺžke cca 30 km a šírke cca 17 km a jednotlivými vrcholmi dosahuje výšku nad 1000 m n. m., ktoré sú budované hrubolavicovitými pieskovcami s vložkami ílovitých bridlíc.
Pre Čergov je z hľadiska geomorfologickej stavby typické to, že sa v ňom vyníma kľukatý centrálny chrbát, ktorý vznikol vplyvom retrográdnej erózie, t.j. spätným zarezávaním vodných tokov.  Začína na severozápade vrchom Dlhá (1006 m) a vedie cez Malý Minčol (1054 m) na najvyšší vrch pohoria – Minčol (1157 m). Odtiaľ chrbát klesá do sedla Ždiare (972 m), vedie sedlom Uhlisko a vrch Dvoriská (1057 m) až do najhlbšie položeného sedla hlavného chrbta – sedla Priehyby (822 m). V tomto mieste chrbát eróziou znížili zdrojnice Ľutinky a Tople.
Východná časť hlavného chrbta ďalej pokračuje cez vrch Hrašovík (1009 m),lúkami Pastierčaky na vrch Solisko a odtiaľ cez sedlo Lysina, vrch Veľká Javorina (1099 m) až na najvýchodnejší vrch hlavného chrbta – vrch Čergov (1050 m).

Z chrbta na všetky strany pohoria vybiehajú početné cca 900 m n.m. vysoké rázsochy (Ostrý kameň 1001 m – Lysá 1068 m – Trepeš 912 m, Pálenica 996 m – Jaseňov 914 m – Čekošov 842 m, Bukový vrch 1019 m – Žobrák 920 m a i.), navzájom oddelené úzkymi dolinami potokov, ktoré sa spätnou eróziou dostali hlboko do pohoria. Súbežne s hlavným chrbtom sa tiahne po jeho severnej strane podružný nižší chrbát pohoria.

Pre Čergov sú typické bukové lesy s výskytom jedľe. Na hrebeni nás svojou krásou prekvapia vo vegetačnom období farebne  rozkvitnuté horské lúky.  Čergov je domovom veľkého množstva živočíchov od bezstavovcov, cez vtáky až po cicavce. Veľké šelmy ako rys alebo vlk sú očiam návštevníka skryté, ale Čergov si zopár jedincov vybralo za svoj trvalý domov.

Čergov však má čo ponúknuť návštevníkom aj v zimnom období.  Pohľad na zimnú krajinu pokrytú snehom nás zavedie do iného sveta. I keď niektorí z nás nemajú zimu práve v láske, nezabúdajme, že je nevyhnutnou časťou v našom kolobehu života. Mnoho rastlín a zvierat sa prispôsobilo zmenám klimatických podmienok počas ročných období a väčšina z nich počas zimy oddychuje a naberá silu na jar.

Ak váhate, či sa máte vybrať v tomto počasí do prírody, priložené fotografie sú malým lákadlom, čím vás môže okúzliť práve zimný Čergov.