16. júla 2018

Mládež v horách 2018

  V termíne od 12. do 13. júla 2018 sa uskutočnil 4. ročník podujatia  „Youth at the Top“ MLÁDEŽ V HORÁCH, v rámci […]
11. júla 2018

Mládež v horách 2018

V termíne od 12. do 13. júla 2018 sa uskutoční 4. ročník podujatia MLÁDEŽ V HORÁCH, v rámci ktorého správcovia chránených území v […]
27. apríla 2018

Brigáda na Deň Zeme

Dňa 20.04.2018 sa uskutočnila akcia vyčistenie odpadkov po neporiadnych návštevníkov  v území európskeho významu CHA Dubnícke bane. Chránené územie je […]
22. apríla 2018

Deň Zeme 2018

Pred 48. rokmi, 22. apríla 1970, sa milióny ľudí vydali do ulíc na protest proti negatívnym dopadom priemyselného rozvoja.Smog sa stal […]
10. apríla 2018

22. marec – Svetový deň vody

K Svetovému dňu vody sme zorganizovali dve envirovýchovné akcie.  20.03.2018 sme žiakom 7. ročníkov ZŠ Kúpeľná, Prešov porozprávali o význame […]