Novinky

20. januára 2022

Ako sme sčítavali

Tretí januárový víkend 15. až 16. januára 2022 sa uskutočnilo v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Hlavným cieľom je […]
14. januára 2022

Zimné sčítanie vodného vtáctva

Tretí januárový víkend  sa uskutoční v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. V súčasnosti ide takmer […]
4. januára 2022

Pozor, existuje aj zoznam chránených nerastov a skamenelín!

V spoločnosti výrazne rezonuje ochrana živočíchov a rastlín, ale už menej sa vie, že sú chránené aj niektoré nerasty a skameneliny. Ich zoznam […]
15. decembra 2021

Schválená reforma národných parkov predstavuje historický medzník v oblasti ochrany prírody na Slovensku

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) víta rozhodnutie Národnej rady SR, ktorá v utorok 14. decembra schválila reformu národných parkov […]
13. decembra 2021

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE pre držiteľov exemplára VLKA DRAVÉHO

V súvislosti so zmenou statusu ochrany vlka dravého (Canis lupus) účinnosťou novej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. […]