Novinky

16. marca 2022

Sčítanie netopierov v Dubnických baniach

V polovici februára prebehlo tradičné zimné sčítanie netopierov  v podzemných priestoroch opálových baní, ktoré sú územím európskeho významu CHA Dubnícke […]
2. marca 2022

3. marec Svetový deň divej prírody

Osud živočíšnych a rastlinných druhov a ekosystémov, ktoré od nich závisia, je  nosnou témou  tohtoročného Svetového dňa divej prírody. Téma […]
20. januára 2022

Ako sme sčítavali

Tretí januárový víkend 15. až 16. januára 2022 sa uskutočnilo v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Hlavným cieľom je […]
14. januára 2022

Zimné sčítanie vodného vtáctva

Tretí januárový víkend  sa uskutoční v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. V súčasnosti ide takmer […]
4. januára 2022

Pozor, existuje aj zoznam chránených nerastov a skamenelín!

V spoločnosti výrazne rezonuje ochrana živočíchov a rastlín, ale už menej sa vie, že sú chránené aj niektoré nerasty a skameneliny. Ich zoznam […]